Over mij

De visie van Halma architecten

 

Een opdrachtgever overhandigd een geschreven programma van eisen aan een architect. Als  architect  kunnen wij deze geschreven tekst in driedimensionale tekeningen en/of ontwerpen omzetten.

Rekening houdend met; situering, licht, geluid, ruimtelijke- en organisatorische relaties, bouw-  en installatie technische  componenten en materialen.

Een project  van binnen  naar buiten ontwerpen, daarbij de onderlinge relaties van ruimtes en functies respecterend. Tegelijkertijd de beleving naar de omgeving proberen zo optimaal mogelijk uit te werken. Ook het gebruik van materialen en hun kleuren, natuurlijk licht even als kunst-licht dragen bij, aan het welzijn van de mensen die in de ontworpen ruimtes mogen leven en verblijven.  De gevels  rondom het gebouw is als een jas om ons lichaam, droog warm en passend in zijn omgeving.

Samen bouwen en de lat op alle fronten op een hoger niveau leggen, daarbij elkaars wensen en eisen respecteren, dat is mijn passie voor het vak bouwen .